USŁUGI PRZEWODNICKIE
i
PILOTAŻ WYCIECZEK

Usługi Przewodnickie i Pilockie
Jerzy Mleczek
Dominów ul. Wichrowa 24
20-388 Lublin
NIP 946-119-95-82

tel.: 691 099 273
tel./fax: 81 75 18 675
e-mail: jerzy.mleczek@wp.pl
  Nr konta: 39 8025 0007 0710 2424 3000 0010  

 

Strona główna Cennik Szlaki turystyczne Lublina Dodatkowe atrakcje Lublina Atrakcje Lubelszczyzny Гид-экскурсовод по Люблин

Atrakcje Lublina

Cmentarz przy ul. Lipowej
Jest to najstarszy lubelski cmentarz, a także trzeci w kolejności powstawania
w kraju. Został założony w 1794 r. na podstawie pozwolenia biskupa lubelsko-chełmskiego Wojciecha Skarszewskiego. Jednak pierwsze pochówki odbyły się dopiero w 1811 r. Cmentarz ten składa się z czterech części: najstarszej - rzymskokatolickiej, ewangelickiej z 1826 r., prawosławnej z 1840 r. oraz wojskowo-komunalnej z 1916 r. Dodatkowo znajdują się trzy kaplice: kościół rektoralny pw. Wszystkich Świętych, prawosławna cerkiew pw. Niewiast Niosących Wonności do Grobu Chrystusa oraz kaplica na cmentarzu wojskowo-komunalnym.
W 1985 r. nekropolia została wpisana do rejestru zabytków. Jest to miejsce, gdzie można odnaleźć nagrobki zasłużonych dla miasta np. Józefa Czechowicza, Hieronima Łopacińskiego, Piotra Ściegiennego oraz ks. Idziego Radziszewskiego, ale także przykłady sztuki nagrobkowej np. pomnik Heleny Jaczewskiej wykonany przez Konstantego Laszczkę oraz nagrobek Zygmunta Laskowskiego wykonany przez Franciszka Deca.
   
Park Saski
Jest to najstarszy lubelski park, znajdujący się przy al. Racławickich.
Powstał w 1837 r. wg projektu Feliksa Bieczyńskiego na wzór warszawskiego ogrodu na terenach dominikańskich. Początkowo ozdobnych drzew i krzewów było 301 gatunków m.in. begonie, róże, cedry, tuje oraz kasztanowce i był ogrodzonym ekskluzywnym miejscem spacerów. Jednak pod presją społeczeństwa stał się ogólnodostępny. W 1950 r. na terenie ogrodu wystawiono muszlę koncertową.
   
Miasteczko Akademickie
Skoncentrowane jest wokół ulic: alei Racławickich, Radziszewskiego, Akademickiej, Głębokiej i Radziszewskiego. Obejmuje budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Pozostałe dwie publiczne uczelnie: Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Lubelska mają swoje siedziby w innych częściach miasta.
Najstarsze z nich to KUL, który powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego w danych budynkach dominikanów obserwantów. Od 2005 r. nosi imię Jana Pawła II. Na dziedzińcu uniwersytetu znajduje się pomnik wzniesiony w 1983 r. przedstawiający kard. Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II podczas mszy inaugurującej papieski pontyfikat. Dodatkowo można zwiedzić muzeum (wstęp bezpłatny), które gromadzi eksponaty związane z historią uczelni oraz upamiętniające związki papieża
z uniwersytetem. W obrębie budynków KUL-u znajduje się kościół akademicki - pw. Krzyża Świętego. Ulicę dalej wznoszą się budynki kolejnego uniwersytetu - UMCS-u, który powstał dekretem PKWN w 1944 r. jako uczelnia państwowa. Organizatorem i pierwszym jej rektorem był prof. Henryk Raabe. Tak samo jak na dziedzińcu KUL-u, tak na placu wokół którego skupione są główne budynki uniwersytetu, znajduje się pomnik Marii Curie - Skłodowskiej. Postawiono go w 20 rocznicę istnienie uczelni.
Z uniwersytetem tym sąsiadują budynki Uniwersytetu Przyrodniczego, który powstał z wydzielenia fakultetów: rolnego, weterynaryjnego i zootechnicznego ze struktur UMCS-u w 1955 r. jako Wyższa Szkoła Rolnicza. W 1972 r. zmieniono nazwę na Akademię Rolniczą, a w 2008 r. na Uniwersytet Przyrodniczy. Wokół wszystkich tych budynków mieszczę się miejsca związane z życiem studentów takie jak: akademiki, puby, obiekty sportowe oraz kulturalne - np. Chatka Żaka i kino Bajka.
 
Ogród Botaniczny
Należy do UMCS-u. Powstał w 1965 r. na terenach dawnego folwarku Sławinek. W 1819 r. teren ten zakupił Paweł Wagner, który jako pierwszy zauważył właściwości wód źródlanych parku sławinkowskiego. Spowodowało to rozwój miejsca jako uzdrowiska. Po wojnie majątek rozparcelowano. Na terenie ogrodu znajduje się także dworek z XVIII w. należący kiedyś do rodziny Kościuszków.
Osobliwością ogrodu jest urozmaicony teren, piętrzący się lessowymi wąwozami oraz zróżnicowany mikroklimat, który stanowi odpowiednie warunki dla rozwoju roślin. Obecnie znajduje sie tutaj ponad 1600 gatunków drzew i krzewów, ponad 3300 roślin zielonych rosnących w gruncie oraz ok. 1600 gatunków roślin szklarniowych i zajmuje on ok. 25 ha. Rośliny te skupione są w działach: roślin cebulowatych
i bulwiastych, Południowej i Południowo - Wschodniej Europy, roślin biblijnych, roślin górskich, rośliny ozdobnych, rosarium, roślin tropikalnych i subtropikalnych, roślin użytkowych oraz roślin wodnych
i bagiennych. Cena biletu: 3 zł ulgowy, 6 zł normalny.
   
Muzeum Wsi Lubelskiej - Skansen
Powstał w 1970 r. jako muzeum na wolnym powietrzu. Pierwszym obiektem umieszczonym w muzeum był wiatrak z Zygmuntowa, natomiast otwarcie pierwszego sektora - Wyżyny Lubelskiej nastąpiło w 1979 r. Obecnie ekspozycja podzielona jest na siedem sektorów: Roztocze z cerkwią grekokatolicką
z Tarnoszyna, Wyżyna Lubelska, Powiśle, Podlasie i Polesie Lubelskie, Nadbuże oraz sektor dworski i miasteczkowy. Muzeum poza stała ekspozycją organizuje wystawy czasowe, imprezy nawiązujące do wiejskich obrzędów oraz pokazy ginących zawodów. Cena biletu: 5 ulgowy, 10 normalny.
   
Zalew Zemborzycki
Jego nazwa pochodzi od wsi Zemborzyce, która obecnie stanowi jedną z dzielnic Lublina.
Został wybudowany w 1974 r. Datę tą upamiętniono na granitowej kolumnie na skraju zalewu. Jest to między innymi obiekt sportowy, można tu uprawiać: kajakarstwo, narciarstwo wodne, żeglarstwo, wspinaczkę oraz jazdę rowerem. Wokół znajdują się ośrodki rekreacyjne. Zalew zajmuje ok. 250 ha.
 
Pństwowe Muzeum na Majdanku
Jest to teren dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego, który powstał w 1941 r., a istniał do 1944 r. Zginęli tutaj m.in. Żydzi, Polacy i obywatele byłego ZSRR. Obóz powstał z inicjatywy Odilo Globocnika - Dowódcy SS i policji na terenie dystryktu lubelskiego. Od listopada 1944 r. funkcjonuje tutaj muzeum, którego misją jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej
na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej. Na terenie muzeum znajdują sie zachowane: krematorium, komory gazowe, łaźnie oraz nieliczne baraki mieszkalne a także układ przestrzenny. Muzeum obejmuje swoim obszarem ok. 90 ha. Wstęp jest bezpłatny.